Welkom bij het Huis van de Waard te Brandwijk

Vaste activiteiten:

 Activiteit Datum / dag & tijd

Inloop voor bakje koffie, praatje, spelletje of biljarten

Elke woensdag van 09.30 – 12.00 uur

   

Repaircafé

 Elke 2e woensdag van de maand