Welkom op de website van Huizen van de Waard!

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden over ontwikkelingen m.b.t. dit initiatief.

U kunt hier vinden wat het concept van de Huizen van de Waard is en zien wat er de komende tijd op het programma staat.

Verder vindt u op deze site contactgegevens waarmee u zich kunt aanmelden of ideeën kunt doorgeven.

 

MISSIE

Door bezuinigingen in de zorg die vanaf 2015 worden doorgevoerd, valt mogelijk voor een aantal mensen een deel van hun CIZ-indicatie weg. Dit kan voor situaties zorgen waarbij deze mensen of hun mantelzorgers in een moeilijke situatie terecht komen. Daarom worden in enkele kernen van de gemeente Molenwaard laagdrempelige ruimtes, onder de conceptnaam "Huizen van de Waard", ingericht. Deze ruimtes worden uitsluitend bemand door vrijwilligers, maar er is een professionele achterwacht beschikbaar waar, indien noodzakelijk, een beroep op kan worden gedaan.

De mensen die er behoefte aan hebben, of hun mantelzorgers, kunnen de ruimtes bezoeken voor ondersteuning en gezelligheid of activiteiten.

Belangrijk om te melden is dat het ons streven is om deze ruimtes te ontwikkelen tot brede maatschappelijke ontmoetingsplaatsen waar, naast de huidige bezoekers en vrijwilligers, het vanzelfsprekend is dat zoveel mogelijk burgers even "binnenwippen" of eens meekomen met een bezoeker. Het ultieme doel is dat er een cultuur ontstaat waarin het gewoon wordt om de Huizen van de Waard te bezoeken en (eventueel) zelf  ook activiteiten te ontwikkelen.