Kwartiermakers

Post on 22 August 2016
Hits: 1871

De kwartiermakers Marieke en Marlous

Jezelf onnodig maken, dat is de rol van de kwartiermakers van de huizen van de waard. Eigen kracht en regie
zijn voor ons belangrijke waarden en willen we daarom op als eerste benoemen. Wat is het mooi om te zien
dat inwoners van de gemeente Molenwaard hun eigen meerwaarde zien in de dorpskernen en deze meerwaardeook
voor een ander  willen inzetten. En wat geweldig is het te zien dat bezoeker en vrijwilliger van de huiskamers elkaar
kunnen aanvullen waar nodig. Wij zijn Marlous Fieret en Marieke de Leeuw, kwartiermakers van de huizen van de
waard in Molenwaard. Met heel veel plezier faciliteren wij de eerste opzet en bijeenkomsten voor de huiskamers
en ondersteunen we in het verdere proces waar nodig in nauwe samenwerking met de gemeente Molenwaard.
In de ruim twee jaar ervaring die wij hebben opgedaan hebben we een mooi overzicht gegeven van onze
ervaringen en adviezen. Daarom verwijzen wij voor meer informatie naar de handreiking Huizen van de Waard. 

 

 

 

I