Handreiking

on 25 August 2016
Hits: 1550

Handreiking ‘Huis van de Waard’

Inleiding 

In het kader van de transities is de gemeente Molenwaard in 2013 gestart met de pilot ‘het Huis van de Waard’. Het idee van de pilot is ontstaan in de aanloop naar de transities binnen het sociaal domein van Rijk naar de gemeente, welke gepaard zouden gaan met kortingen/bezuinigingen. De gemeente wil voor zijn inwoners staan en is op zoek gegaan naar mogelijkheden om mensen met een mogelijk aflopende AWBZ indicatie voor dagbesteding en begeleiding niet tussen wal en schip te laten vallen. In haar beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2012-2015 beschrijft de gemeente Molenwaard dat zij wil dat iedereen meedoet en dat zij graag het zelf organiserend vermogen van de inwoners wil vergroten met daarbij het optimaal benutten van eigen kracht.

 Auteura:Marlous Fieret en Marieke de Leeuw

Kwartiermakers

on 22 August 2016
Hits: 1870

De kwartiermakers Marieke en Marlous

Jezelf onnodig maken, dat is de rol van de kwartiermakers van de huizen van de waard. Eigen kracht en regie
zijn voor ons belangrijke waarden en willen we daarom op als eerste benoemen. Wat is het mooi om te zien
dat inwoners van de gemeente Molenwaard hun eigen meerwaarde zien in de dorpskernen en deze meerwaardeook
voor een ander  willen inzetten. En wat geweldig is het te zien dat bezoeker en vrijwilliger van de huiskamers elkaar
kunnen aanvullen waar nodig. Wij zijn Marlous Fieret en Marieke de Leeuw, kwartiermakers van de huizen van de
waard in Molenwaard. Met heel veel plezier faciliteren wij de eerste opzet en bijeenkomsten voor de huiskamers
en ondersteunen we in het verdere proces waar nodig in nauwe samenwerking met de gemeente Molenwaard.
In de ruim twee jaar ervaring die wij hebben opgedaan hebben we een mooi overzicht gegeven van onze
ervaringen en adviezen. Daarom verwijzen wij voor meer informatie naar de handreiking Huizen van de Waard. 

 

 

 

I

Info vrijwilligerscoordinatoren

on 06 June 2016
Hits: 1792

 

Vrijwilligerscoördinatoren
 

In opdracht van de gemeente Molenwaard wordt het vrijwilligerswerk gemeente-breed gecoördineerd door vrijwilligerscoördinatoren. In samenwerking met diverse welzijnsorganisaties hebben zij een rol in de inzet van vrijwillige zorg naast de professionele zorg. 
 

Een greep uit de werkzaamheden van de vrijwilligerscoördinatoren: 

·       Vraag en aanbod vrijwilligerswerk bij elkaar brengen. 

·       Spreekuren: op diverse plaatsen in Molenwaard wordt maandelijks een inloopspreekuur gehouden waar organisaties en inwoners kunnen aanschuiven met vragen over vrijwilligerswerk. 

·       Website www.vrijwilligerswerkmolenwaard.nl: op deze website worden vrijwilligersvacatures geplaatst. Daaraan gekoppeld is www.activiteitenmolenwaard.nl waar organisaties hun activiteiten kunnen presenteren. 

·       Diverse taken op het gebied van mantelzorgondersteuning, zoals het mee-organiseren van de Dag van de Mantelzorg, deelname in werkgroep Salon Present, matchen van vraag en aanbod bij vrijwillige mantelzorgondersteuning. 

·       Deelname aan het Sociaal Team Molenwaard. 
 

Contactgegevens vrijwilligerscoördinatoren:
 

Ria de Mul 

T   06-46878144 

E   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Werkdagen: maandag, dinsdagmorgen, donderdag

 Claudia Straathof
T   06-46762827
E   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Werkdagen: dinsdag en donderdag