Bruggenbouwers

Onze constructieve vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag een "letterlijke" een brug geslagen om de toegang tot de participatietuin toegankelijker te maken. Komende tijd wordt de brug gereed gemaakt.
Johan Jungheim en Hans de Ruiter hebben de uitvoering voor hun rekening benomen en Hans Verkerk heeft een financiële bijdrage geleverd.

Bedankt namens alle bezoekers en andere vrijwilligers van de HvdW!

Participatietuin

 

De voorbereidingen voor de participatietuin zijn afgerond. Meten, graven,

bakken timmeren,grond aanvoer en tenslotte de jonge aanplant.

Met dank aan Johan en zijn team vrijwilligers!