Charissa Knoppers

on 21 March 2017
Hits: 1470

Ik ben Charissa Knoppers en ik ben vrijwilligster bij het Huis van de Waard in Ottoland.  Ik kom op de dinsdagochtend om koffie te schenken en een spelletje te spelen met de mensen die er komen.  Er is ook Nederlandse les en op donderdag ben ik er 's middags en dan is het de ene keer bewegen en geheugentraining en de andere keer is er bewegen en breiles. Altijd is er op donderdag avondeten bij, dus dat is heel erg gezellig. We zijn dan al met veel, maar er kunnen er altijd nog bij.

Lenie van Tol-Schulze

on 06 January 2017
Hits: 1594

 

Van Joost, een vriendelijke stagiaire in de Huiskamer van Goudriaan en Ottoland, ontving ik het verzoek om te vertellen hoe ik in de Huiskamer terecht ben gekomen. Ongeveer een jaar gelden kreeg ik in mijn brievenbus een folder, waarin stond dat men het plan had opgevat een Huiskamer in het leven te roepen. Het ging uit van onder andere de plaatselijke kerken en nog verschillende organisaties. Ik heb een weduwe van 80 jaar. Het was mede op aandringen van een vrijwilligster en vrijwilliger, ook van zoon en schoondochter, dat ik een kijkje ben komen nemin in de pas opgezette Huiskamer. Nu ga ik af en toe op dinsdagmiddag naar de Huiskamer en sinds kort neem ik deel aan de warme maaltijd tegen een geringe vergoeding op donderdagavond.  

Je bent er even uit en het breekt enigzins de stilte en eenzaamheid van het alleen zijn, vooral in de winter.

 

Door: Lenie van Tol-Schulze